Hillerød

Påbegyndt år

-

Opgave

-

Bygherre

-

Landskabsarkitekt

_

Anlægssum

_

Projektbeskrivelse

-