​Når man etablere indkørsler, stier og terrasser, er det vigtigt at have et godt bærelag. Dette bærelag opbygger man med stabilgrus. Det er vigtigt at man komprimerer det udlagte materiale grundigt. Hertil benyttes en pladevibrator.

​0-32 mm stabilgrus - Salg af stabilgrus i Roskilde