​Grus bruges som afretningslag under belægninger. Gruset udlægges på et komprimeret lag af 0-32 stabilt grus. Lagtykkelsen for grus bør være 3-4 cm. Gruset komprimeres og afrettes derefter så der kan lægges fliser og belægningssten.

​Grus - Salg af grus (0-8 mm) i Roskilde