LAR projekt Rødovre

Påbegyndt år

2018

Opgave

LAR-projekt, Regnvand fra kloakken bringes op på terræn

Bygherre

Rødovre Boligselskab

Ingeniør

Gaihede AS

Projektbeskrivelse

Omfattende LAR-projekt, hvor tagvand, regnvand fra parkeringsarealer og fortov afkobles. Regnvand fra kloakken bringes op på terræn. Arbejdet omfatter udgravning af bassiner, afløbsinstallationer, samt mindre tiltag til beplantning, aktiviteter og opholdssteder.
Afløbstekniske installationer skla der udføres nye brønde, installationer af vandbremser, samt nye rørforbindelser på det eksisterende kloaknet.