Ydelser

Kompetencer

F. J. Poulsen A/S har igennem tiden opbygget en velfungerende organisation, så vi i dag er i stand til at behandle vores opgaver fra projektering til færdigt arbejde.


Gennem årene er anlægsopgaverne blevet større og større.
I kraft af de større opgaver er også den efterfølgende pleje af anlæggene blevet større. Dette har bevirket at vi nu har en effektiv pleje- og vedligeholdelsesafdeling i virksomheden.
Vores maskinpark bliver løbende udvidet så vi effektivt kan udføre mange forskellige entrepriser.

Kvalitetssikringssystem

F. J. Poulsen A/S anvender kvalitetssikringssystem udarbejdet af Danske Anlægsgartnere. 

 

Vi anvender 3 forskellige kvalitetssikringssystemer for opgaver indenfor:

 • Kloak
 • Anlægsgartnerentrepriser
 • Pleje og vedligeholdelse

 

Kvalitetssikringen tilpasses altid hver enkelt sag.

F. J. Poulsen A/S er tilknyttet kontrolordningen hos Teknologisk Instituts Kontrolinstans for kloakopgaver.

​​Vi udfører opgaver som:​

 • Jord- og terrænregulering
 • Belægningsarbejder
 • Brolægning
 • Kloakering (aut.)
 • Skybrudssikring
 • Private haver og indkørsler
 • Beplantning
 • Vedligeholdelsesopgaver – store som små
 • Græsplæner
 • Kunstgræs
 • Terræninventar
 • ​Tømrerarbejder (v/udearealer)
 • Beskæringsopgaver med uddannede topkappere
 • Snerydning og glatførebekæmpelse
 • Bortkørsel og nedknusning af beton og brokker
 • Kabelføring med jordraket for et minimum af opgravning og reetablering
 • Taghaver og grønne tage

Forsikring

F. J. Poulsen A/S er forsikret hos Danske Anlægsgartnere med såvel erhvervs- som produktansvar. Som det fremgår af policen herunder.