Vi har udvalgt 7 verdensmål, som vi arbejder ud fra og har fokus på frem mod 2030. Som rigtig mange oplever er klimaet ret uforudsigeligt, så bedre med aktion i går end i dag

Hos F.J. Poulsen A/S arbejder vi med faglig stolthed, ordentlighed og konstant udvikling på flere fronter. Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for kompetente medarbejdere, at udvikle vores medarbejdere i et ligeværdigt miljø, at skabe trivsel og at tage et socialt ansvar. Vores holdning er, at alle mennesker fortjener at få en chance på jobmarkedet.

Få her et overblik over vores indsats med virksomhedens CSR-politik i forhold til 7 af de 17 FN-verdensmål, som vi har valgt at fokusere på frem mod 2030.
VI er meget bevidste om, at vi ikke kan klare opgaven med at få klimaet tilbage på rette spor alene, men vi er nødt til at løfte opgaven med en sundere klima i flok,- for først der kan vi gøre en stor forskel ligesom i The Starfish story.
Vi vil gerne være blandt dem, der går forrest….

IT ALL STARTED WHEN…
A young girl was walking along a beach upon which thousands of starfish had been washed up during a terrible storm. When she came to each starfish, she would pick it up, and throw it back into the ocean. People watched her with amusement.
She had been doing this for some time when a man approached her and said, “Little girl, why are you doing this? Look at this beach! You can’t save all these starfish. You can’t begin to make a difference!”
The girl seemed crushed, suddenly deflated. But after a few moments, she bent down, picked up another starfish, and hurled it as far as she could into the ocean. Then she looked up at the man and replied,
“Well, I made a difference for that one!”
The old man looked at the girl inquisitively and thought about what she had done and said. Inspired, he joined the little girl in throwing starfish back into the sea. Soon others joined, and all the starfish were saved.

Her er de 7 verdensmål vi har valgt at have særlig fokus på

Alle vores medarbejdere har sundhedsordning. Vi er prøver at tilpasse arbejdsdagen for vores medarbejder. Nogle ønsker færre timer / flextid er dette praktisk muligt efterkommes dette. VI overvejer 4 dages uge på nogle pladser, som et forsøg. Vi prøver i FJP at kigge indad for at finde de muligheder, der kan hjælpe til vi få et sundere arbejdsmiljø; på personalefronten udnytte vi de ressourcer, hver medarbejder besidder bedst muligt, og finde ind til hvor deres styrke ligger, så de bruger deres kræfter bedst muligt. Vi sørger for at de har de hjælpemidler til tungt arbejde, som de har behov for, så de ikke bliver slidt op.

Vi vil gerne fremtidssikre branchen ved at uddanne fagligt dygtige og ansvarsfulde elever, som gerne vil blive i branchen efter endt læretid. Vi har taget flere EUX-elever, som mange fravælger af forskellige årsager. Vi har haft flere medalje – elever, som vi er meget stolte af. Vi tilbyder mulighed for kompetenceudvikling og er lydhør overfor de behov hver elev har.

Vi siger stort ja tak til ligestilling både i marken og på kontoret.

Vi gør alt for at være en ordentlig arbejdsgiver, så vi kan fastholde vores medarbejdere:  Vi har overenskomst, som vi følger og vi har et godt samarbejde med den lokale 3F afdeling, vi har opdateret APV og  ønsker vores medarbejdere et kursus , så har vi stor interesse i at gøre dem bedre til at være med til at sikre fremtiden.
Vi tager så vidt muligt praktikanter ind så de kan se hvor spændende branchen er.  Vi har et godt samarbejde med jobcentre, så vi tilbyder både unge og ældre mulighed for at komme ud i fast job eller for at blive omskolet,  her har vi en ret høj succes rate.  Det er fantastisk at se mennesker, blomstrer ved, at have noget at stå op til.

FJ Poulsen er stærk spiller indenfor dette mål, da vi har lavet flere store projekter af bla. LAR, kloak, fornyelse af gårdmiljøer rottesikring, højvandssikring, Biorens, grønne tage og biodiversitet. Vi synes, det er spændende at lave både flotte og effektive miljøer til glæde for dyr, børn og miljøet. Vi forsøger konstant at være på forkant med udviklingen og ser også hvad der rykker i udlandet, da de nogen gang er længere fremme end Danmark på nogle områder.

Maskiner, der indkøbes & lejes vurderes til hvilke opgaver, de skal bruges til, så der ikke benyttes større maskiner end der er behov for- netop for at udlede mindre CO2. Vi gør alt vi kan for at være en grøn & miljøbevidst virksomhed, - vi prøver hele tiden at udvikle os til at blive endnu grønnere. Vi genbruger alt der er muligt, - så intet går til spilde. Vi modtager restprodukter bla.; beton & mursten, som knuses, så det kommer ud i varierende størrelser og kan genbruges til forskellige ting b.la. til Taghavemuld. Vi sorterer affald både stort og småt. På kontoret arbejder vi mod at blive papirfri ved netop at have investeret i et nyt styringssystem, der både giver en mere effektiv arbejdsgang & et bedre overblik på sagerne. Vi slipper dog ikke for at printe store tegninger, vi har derfor indkøbt en ny printer, der giver et væsentligt mindre forbrug af printer patroner. Vi har anskaffet batteridrevne maskiner til alle de opgaver, hvor det giver mening.

På firmaets adresse, dyrker vi økologisk landbrug & har udlagt 3.500 m2 til blomstereng, som til sommer forhåbentligt vil glæde for sommerfugle & andre insekter, der nyder godt af biodiversiteten. Vi opsætter insekthoteller og vores store sø, sørger for der er vand til dyrene. Om vinteren fodre vi fugle, det er en fornøjelse at se, hvor travlt fugle og egern har med at spise.

Verdensmål for bæredygtighed

Verdensmålene er den mest ambitiøse plan for klodens udvikling nogensinde.
Alle lande har skrevet under på at afskaffe fattigdom, bekæmpe ulighed og bremse klimaforandringer inden 2030

Forestil dig en verden, hvor vi har AFSKAFFET FATTIGDOM og STOPPET SULT Alle mennesker har adgang til RENT VAND OG SANITET, hvilket er med til at sikre SUNDHED OG TRIVSEL, og alle børn får en KVALITETSUDDANNELSE Piger og drenge overalt kan udnytte deres fulde potentiale, fordi der er LIGESTILLING MELLEM KØNNENE Ved hjælp af fornuftige investeringer i BÆREDYGTIG ENERGI og INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR har vi både skabt ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST og opnået MINDRE ULIGHED Vi lever i BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND, og takket være en solid KLIMAINDSATS har vi bremset den globale opvarmning Både LIVET I HAVET og LIVET PÅ LAND trives igen, fordi vi har sikret ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION Sidst men ikke mindst kan alle mennesker leve trygt, fordi STÆRKE INSTITUTIONER sikrer FRED OG RETFÆRDIGHED Alt dette har vi opnået, fordi vi arbejder sammen gennem PARTNERSKABER FOR HANDLING