Kloakmester med autorisation til enhver opgave

Vi har næsten 20 års erfaring som autoriseret kloakmester og har håndteret en bred vifte af opgaver inden for branchen.

Vores store maskinpark og vores mange kompetente medarbejdere gør, at vi kan håndtere alle former for kloakarbejde, som udføres af en kloakmester. Det omfatter blandt andet:

Din kloakmester med en bred erfaring

 • Etablering af omfangsdræn og fugtisolering af kældervægge
 • TV-inspektion af mindre anlæg
 • Afvanding af overflader
 • Etablering af pumpebrønde
 • Renoveringsopgaver af alle størrelser
 • Udbedring af rotteskader og montering af rottespærre
 • Faskiner
 • Rådgivning inden for en grønnere regnvandshåndtering
 • Andre opgaver for en kloakmester

Har din kloak pådraget sig en rotteskade, eller har du brug for hjælp til at få etableret en pumpebrønd, er der hjælp at hente hos din lokale kloakmester.

Hos F.J. Poulsens A/S kan vi hjælpe dig med enhver opgave, der kræver en autoriseret kloakmester. Vi opererer over alt på Sjælland og vores kunder består erhvervsdrivende og offentlige institutioner, regioner og private.

Kloakmester

Regnvandskonsulenter til at rådgive dig

Vi har flere medarbejdere der har gennemgået regnvandskonsulentuddannelsen, der udbydes i et samarbejde mellem Teknologisk Institut og Københavns Universitet, som en del af et større fokus på Lokal Afledning af Regnvand – også kaldet LAR. Som kloakmester er vi derfor godt klædt på til at udføre og rådgive på sager, hvor der ønskes en grønnere regnvandshåndtering.

Der er mange fordele ved at vælge en grøn løsning:

 • Frodige regnbede med smuk fauna
 • Koblede løsninger med overløb kan give større sikkerhed mod fugtskader på dit hus ved skybrud
 • Opsamling af regnvand til genanvendelse kan give en besparelse på vandregningen
 • Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag hos flere kommuner
 • Flere miljørigtige løsninger er fradragsberettigede (håndværkerfradrag)

Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR – Lokal Afledning af Regnvand, eller Lokal Anvendelse af Regnvand

LAR er en del af klimatilpasningen, der handle om at forsinke eller transportere regnvand, så det ikke giver oversvømmelser.Det er en spændende udvikling da vi muligvis går en fremtid i møde med vildere regnskyl, og fremrtiden vil helt sikkert byde på anlæg der løser disse udfordringer, vi arbejder derfor med stor fokus på at tæmme det vilde vand.

Kontakt en kvalitetsbevidst kloakmester

Vi fører grundig og effektiv kvalitetssikring af vores kloakarbejde, og vores kloakmester sørger for at kvaliteten holder sig over standarden. Vores kvalitetssikringssystem er tilmeldt Teknologisk Instituts Kontrolinstans som gennemgår systemet hvert andet år.

 

Derudover er vi medlem af brancheorganisationen De Grønne Kloakentreprenører (DGK). Vil du gerne vide mere om vores ydelser som kloakmester, er vi kun et kald eller en e-mail væk.