F. J. Poulsen A/S vil være kendt som en miljøbevidst virksomhed, der opfylder aftalte og lovmæssige miljøkrav, således at der tages størst muligt hensyn til omgivelserne.
Målsætninger og konkrete tiltag på miljøområdet revideres hvert år på baggrund af virksomhedens arbejdsprocesser, og fastlagte regler og normer på miljøområdet følges.
Virksomhedens miljøledelse følger DA’s manual ”Plan for miljøledelse”.
F. J. Poulsens A/S har modtaget Nordeas Erhvervspris 2005 med begrundelse i bl.a. virksomhedens miljøpolitik.

Målsætning

Så vidt muligt at gøre brug af miljøvenlige produkter og tilstræbe en miljømæssig forsvarlig udførelse af arbejdsopgaverne. Virksomheden bakker op bag DAs pesticidpolitik, som indebærer, at forbruget af kemiske bekæmpelsesmidler forsøges begrænset til et minimum.

I det omfang der benyttes kemiske bekæmpelsesmidler, udbringes disse af fagfolk med sprøjtecertifikat.

At sikre korrekt og bedst muligt arbejdsmiljø i virksomheden. Arbejdspladsvurderingen vil blive brugt til løbende at mindske fysiske og psykiske belastninger i arbejdet.

At være førende i branchen inden for rådgivning og udførelse af løsninger inden for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) og skybrudssikring.

F. J. Poulsen A/S har gennemført følgende konkrete tiltag

  • Vi er godkendt som modtager af ren muldjord. Den rene muldjord bliver harpet så den kan genbruges til muldudlægning
  • Al opbrudt beton fra projekt bliver kørt til egen plads og knuses til genbrug og bruges som bære-lag i andre projekter. Ved at anvende genbrugsmaterialer, hjælper vi med til at forsinke udtømningen af råstofdepoterne i Danmark
  • Vi holder os ajour med gældende love og bekendtgørelser, så vi kan løse opgaverne på den bedste måde
  • Vi udfører affaldssortering
  • Vi tilbyder vores kunder at udføre opgaverne miljømæssigt forsvarligt
  • Vi forbedrer løbende de ansattes arbejdsmiljø i forhold til arbejdsopgaverne
  • Vi uddanner i øjeblikket flere af vores medarbejdere til regnvandskonsulenter for at understøtte vores øgede fokus på Lokal Afledning af Regnvand (LAR) og skybrudssikring