Vores overordnede ide er at lave BIO

Vores overordnede ide er at lave Bio-rensning af Gadekær, søer, damme mm. Hvor der er naturligt indehold af fisk, ænder, frøer mm.

 

Ideen er at vi ved recirkulering af vandet vil fjerne partikler ved sedimentation i tanke efterfølgende ledes vandet til et infiltrationsanlæg, hvor vand kvaliteten forbedres inden vandet ledes renere tilbage i søen.

 

Vi vil gøre vandkvaliteten bedre, samt gøre vandet mere klart. Ofte er Gadekær og småsøers vandkvalitet meget dårlig, ofte pga. næringsstoffer som for øger algevækst, hvilket gør, at vandet tit er helt grønt og uklart. Ved at lave et Bio-rensning anlæg, som det vi søger Innobooster om, vil vi kunne gøre vandkvaliteten meget bedre. Tilmed gøres Gadekær og søer meget mere attraktive og indbydende for folk – selv med indehold af fisk og ænder.

 

Målgruppen vil være Kommuner, Landsbyer med Gadekær, vejdirektoratet, boligselvskaber mm, alle som ejer eller administrerer en sø, Gadekær, dam eller lign.

 

Konkurrerende løsninger er Badesøer, Vådbassiner og rensningsanlæg.

BIO rens